SELECȚIA ELEVILOR PENTRU ȘCOALA DUALĂ 2018

24 septembrie 2018

Companiile implicate în învățământul dual au selectat din rândul celor 59 de elevi înscriși la Colegiul Tehnic Independența pe cei pe care îi vor include în procesul de pregătire profesională în fiecare întreprindere în parte. Etapa finală a admiterilor la școala duală a avut loc astăzi, 24.09.2018: la Colegiul Independența, elevii au fost testați de reprezentanții companiilor pentru care au optat. După încheierea testărilor, toți elevii au fost repartizați pe companii, după care au trecut la semnarea contractelor.

Elevii au făcut cunoștință săptămâna trecută cu companiile în care vor face practica și vor învăța meserie.