ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL – PÂNĂ ÎN 30 IULIE

27 iulie 2020

Înscrierea candidaților  in a doua etapa de admitere in sistemul de învățământ dual se desfășoară in perioada 24 – 30 iulie 2020, intervalul in care trebuie depusa fisa de înscriere.

Elevii care aleg aceasta forma de învățământ beneficiază pe lângă bursa profesionala si de următoarele beneficii:
 

  • 500 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat si 300 de lei de la operatorul economic)
  • Transport si masa asigurate de companie pe durata perioadei de practica
  • Diploma recunoscuta pe plan internațional
  • Prioritate la angajare, după absolvire
  • Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de bacalaureat

Înscrierea în învățământul profesional 2020

24 – 30 iulie Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fisei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia matricola.

31 iulie   Afișarea la sediile si pe paginile web ale unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși si a celor respinși din învățământul dual.

03-04 august  Depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.


Pentru completarea fisei de înscriere, elevii trebuie sa meargă la școala gimnazială pe care au absolvit-o, unde vor fi asistați de diriginte. Ei vor fi programați într-o anumita zi si la o anumita ora.