Descriere meserii

Ce vei învăța?

 • Execuți operații de prelucrare si asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, de dispozitive, verificatoare sau matrițe.
 • Execuți lucrări specifice de sculărie  (ajustaje, găurire, filetare, tușare a pieselor componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriță, stanță, model metalic complex, in vederea asamblării).
 • Depistezi defecte de exploatare ale dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, sculelor combinate si a altor ansambluri ce ți se prezintă spre recondiționare.
 • Ajustezi si montezi sculele, verificatoarele, matrițele de decupat, presat la rece si la cald.
 • Execuți probele funcționale si de omologare a sculelor  si dispozitivelor de verificare realizate
 • Ești capabil sa execuți conform documentației tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite sa se încadreze in parametrii de calitate prevăzuți
 • Cunoști noțiuni de desen  tehnic avansat fiind capabil sa folosești planurile din documentația tehnică a dispozitivelor sau matrițelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (șubler, micrometru, comparator, etc.)

Care sunt avantajele tale?

 • Acumulezi experiență practică la compania aleasă de tine.
 • Competențele dobândite pot fi transferate către alte calificări înrudite (prelucrător prin așchiere, operator la mașini cu comandă numerică).
 • Obții mai rapid un loc de muncă si ai salariu mai devreme decât colegii tai, care optează pentru bacalaureat.

Ce loc de muncă poți ocupa?

 • Sculer-matrițer
 • Mecanic întreținere
 • Reglor

Evoluția in carieră:

 • Învățământ liceal – calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician operator la mașini cu comandă numerică, Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD
 • Învățământ postliceal – calificările: Tehnician tehnolog mecanic, Tehnician mecanic in construcții de mașini, tehnician operator la mașini cu comanda numerică
 • Învățământ superior – calificarile:Facultatea de Știința si Ingineria Metalelor, Facultatea de Mecatronica, Facultatea de Inginerie Tehnologica si Management Industrial, Facultatea de Inginerie Mecanica

Ce vei învăța?

 • Rulezi programul CNC pe mașina cu comandă numerică conform instrucțiunilor de operare si cu specificațiile tehnice.
 • Pregătești materialele, sculele, dispozitivele necesare pentru mașini cu comanda numerica (CNC).
 • Încarci si manevrezi componentele cu ajutorul echipamentelor de ridicare si/sau transport in condiții de siguranță
 • Utilizezi documentația tehnica specifica calificări
 • Prelucrezi piese la mașini cu comanda numerică conform instrucțiunilor si specificațiilor tehnice
 • Măsori si verifici piesele folosind instrumente de măsură, conform cerințelor si specificațiilor tehnice.

Care sunt avantajele tale?

 • Acumulezi experiență practică la compania aleasă de tine.
 • Lucrezi cu tehnologii moderne.
 • Utilizezi softuri de programare si simulare a prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică.
 • Obții mai rapid un loc de muncă si ai salariu mai devreme decât colegii tai, care optează pentru bacalaureat.
 • Existența in județul Sibiu a unei mari cereri de forță de muncă pe acest domeniu.

Ce loc de muncă poți ocupa?

 • Operator la mașină cu comandă numerică
 • Strungar
 • Frezor-rabotor mortezor
 • Rectificator

Evoluția în carieră:

 • Învățământ liceal-calificările:  Tehnician mecatronist, Tehnician operator mașini cu comanda numerica, Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD.
 • Învățământ superior: Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial, Facultatea de Inginerie Mecanică.
 • Cursurile de formare continuă/specializare ce iți asigură dezvoltarea profesională si personală.

Ce vei învăța?

 • Execuți operații de prelucrare si asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, de dispozitive, verificatoare sau matrițe.
 • Execuți lucrări specifice de sculărie  (ajustaje, găurire, filetare, tușare a pieselor componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriță, stanță, model metalic complex, in vederea asamblării).
 • Depistezi defecte de exploatare ale dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, sculelor combinate si a altor ansambluri ce ți se prezintă spre recondiționare.
 • Ajustezi si montezi sculele, verificatoarele, matrițele de decupat, presat la rece si la cald.
 • Execuți probele funcționale si de omologare a sculelor  si dispozitivelor de verificare realizate
 • Ești capabil sa execuți conform documentației tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite sa se încadreze in parametrii de calitate prevăzuți
 • Cunoști noțiuni de desen  tehnic avansat fiind capabil sa folosești planurile din documentația tehnică a dispozitivelor sau matrițelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (șubler, micrometru, comparator, etc.)

Care sunt avantajele tale?

 • Acumulezi experiență practică la compania aleasă de tine.
 • Competențele dobândite pot fi transferate către alte calificări înrudite(prelucrător prin așchiere, operator la mașini cu comandă numerică).
 • Obții mai rapid un loc de muncă si ai salariu mai devreme decât colegii tai, care optează pentru bacalaureat.

Ce loc de muncă poți ocupa?

 • Sculer-matrițer
 • Mecanic întreținere
 • Reglor

Evoluția în carieră:

 • Învățământ: Tehnician mecatronist, Tehnician operator la mașini cu comanda numerică, Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician proiectant CAD
 • Învățământ postliceal: Tehnician tehnolog mecanic, Tehnician mecanic în construcții de mașini, tehnician operator la mașini cu comandă numerică
 • Învățământ superior- Facultatea de Știința si Ingineria Metalelor, Facultatea de Mecatronică, Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial, Facultatea de Inginerie Mecanică